viernes, 10 de mayo de 2013

A IMPORTANCIA DA ESCOLA PÚBLICA

O 9 de maio do 2012 miles de persoas sairon a rúa para manifestar o seu descontento coa nova lei de educación que o goberno quere aprobar, a LOMCE
Porque non nos gusta a LOMCE?
Moitos mestres do Ceip. Virxe do Rocío apoiamos esta manifestación.
Xunto con miles de cidadáns vigueses percorrimos as rúas de Vigo dende a Praza dos Cabalos ata a Porta do Sol.
Mestres, mestras, alumnos e alumnas, nais, pais e moitas persoas conscientes da importancia dunha educación de calidade amosaron o seu sentir.
Unha manifestación pacífica que pretende
mobilizar conciencias e provocar cambios e melloras
no ensino público.

Mira o noso vídeo da manifestación pola defensa do ensino público en VIGO


Para entender as protestas e poder construir a túa opinión segue ollando...

Podes ampliar a información no seguinte enlace

ORIXE E HISTORIA DA EDUCACIÓN PÚBLICA


Sabemos que históricamente a Educación foi o privilexio duns poucos. A Escola como institución é un instrumento social relativamente recente. Na antiga Grecia, en Roma, na Idade Media, no rexurdir humanista do Renacimiento, etc. a educación era o privilexio dunhas poucas familias que dispoñían do poder político e económico suficiente para encargar a algunha persoa competente a formación e preparación dos seus fillos, en tanto que o resto da poboación era analfabeta.
A bandeira do Dereito á Educación izouse con valentía polo Movemento Obreiro e foi, durante o século XIX e boa parte do XX, unha nítida aceno da súa identidade.
Defender o Dereito á Educación ou a Educación como un Dereito para todos supón apostar por un modelo de persoa e asumir os principios contidos nas Declaracións dos Dereitos do Home e do Cidadán.
Quen defenden o Dereito de todos á Educación, fano en primeiro lugar porque consideran que a dignidade do ser humano é inalienable e que toda persoa debe dispoñer de posibilidades para desenvolver as súas capacidades, entender o mundo en que vive e adquirir a preparación necesaria para prestar uns servizos útiles á sociedade.

COMO CONSEGUIR UNHA ESCOLA PÚBLICA DE CALIDADE?

TODOS XUNTOS
Escolarización obligatoria e gratuita, si, pero non de calquera modo!!
Defender o dereito á educación é defender unha educación de calidade.
QUE NECESITAMOS:
Participación de toda a comunidade educativa
Defender o dereito de unha educación para todos e a igualdade de oportunidades
Impulsar o espíritu crítico, a autonomía, o protagonismo do alumnado
Non aceptar a DISCRIMINACIÓN en función de condicións económicas, sociais, crenzas ou prexuicios
Denunciar os intentos de favorecer a educación elitista
Sensibilizar a nais, pais, alumnos/as para defender xuntos a Escola Pública

A Escola Pública ten que ser non só integradora, senón solidaria. Cada día son máis numerosos os inmigrantes no noso país, aínda que as cifras son significativamente máis pequenas que noutros países europeos da nosa contorna. Os fillos deses inmigrantes ou os nenos pertencentes a outras etnias non van ter un fácil acceso aos Centros privados, entre outras razóns pola súa escaseza de recursos. Da mesma forma, os nenos e nenas con discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais, tampouco van atopar fácil acomodo nos centros privados. Pero a Escola Pública ha de facer efectivo o Dereito de todos á Educación e favorecer o que estes nenos e nenas poidan convivir a diario nas aulas e dar un exemplo, non só de tolerancia, senón de respecto á pluralidade.

QUE É A ESCOLA PÚBLICA?
En 1981, en plena transición democrática, Luís Gómez Llorente e Victorino Mayoral, publicaron un excelente libro titulado «A escola pública comunitaria», no que ofreceron unha definición de Escola Pública da que imos partir.
Os trazos que mellor perfilan a idea da Escola Pública Comunitaria son os seguintes: Escola gratuita, financiada polo Estado, non discriminatoria, gestionada pola Comunidade escolar, aberta á comunidade da súa contorna, orientada a conseguir o desenvolvemento integral da personalidade humana por medio dunha práctica pedagógica que desenvolva todas as capacidades intelectuais e morais dos escolares.

A. Obligatoria e gratuita
Os impostos serven para construír estradas, equipar e mellorar hospitais, levantar Casas da Cultura, soster o funcionamento das Administracións e, por suposto, para facer efectivo o dereito constitucional de todos os españois á Educación.
B. Financiada polo Estado
A Educación nunha sociedade democrática é un dereito que os Poderes públicos ou Administracións Públicas han de facer efectivo mediante un financiamento axeitado. Agora ben, financiar non significa impoñer nin controlar.
C. Non discriminatoria
Discriminar é un verbo odioso. Significa marxinar e impedir a igualdade. A Escola Pública á que aspiramos, precisamente porque ha de defender a igualdade de oportunidades, non só non é discriminatoria, senón que é un modelo antidiscriminatorio.
D. Gestionada pola comunidade educativa
Dicir que a Escola Pública debe estar gestionada pola Comunidade educativa é afirmar o seu carácter democrático. A Escola é unha institución socializadora cuxa misión fundamental é preparar a nenos, pícaras e adolescentes para que aprendan a desenvolverse adecuadamente na comunidade en que viven e convértanse en cidadáns e cidadás responsables. 
E. Aberta á súa contorna
Si a Escola ten esencialmente unha función socializadora, a proximidade do Centro educativo ao fogar familiar favorece a integración nese medio. Os nenos e nenas van á Escola a pé, afanse desde moi pequenos a coñecer as tendas do pobo ou barrio, as súas prazas e a dinámica vital e social. Con todo, a apertura dos Centros á contorna, ten que, necesariamente, ir máis aló. Han de organizarse saídas e visitas para coñecer o medio físico: o río, si haino, parques... e tamén aqueles lugares de interese histórico e artístico: museos, salas de exposicións, monumentos, catedrais, etc.
F. Orientada a conseguir o desenvolvemento integral da personalidade
A Escola é, por unha banda, un instrumento para transmitir coñecementos e valores e, por outro, unha institución que debe estar ao servizo do desenvolvemento integral da persoa: O razonamiento, a creatividade, o desenvolvemento físico, a afectividad, a imaxinación,. O espírito crítico e a autonomía persoal. A tolerancia, a solidariedade. En resumo, unha escola para a vida.

POR QUE A ESCOLA PÚBLICA?


Porque ten un profesorado de calidade capacitado para atender todas as dificultades e diferenzas.

Polos seus servizos de calidade (comedor, laboratorios, talleres, programas madrugadores, transporte...)

Porque participa en democracia toda a COMUNIDADE EDUCATIVA (AMPAS, Consello Escolar...)

Porque ofrece un ensino verdaderamente gratuita que iguala as diferenzas sociais.

Porque favorece a convivencia.

Porque a Escola Pública forma unha cidadanía competente e non competitiva.

Porque aprendo en liberdade de todas as ideoloxías e crenzas.

PORQUE NOS ACOLLE A TODOS E TODAS

MIRA OUTRAS OPINIÓNS
Preme este enlace e le unha noticia de prensa das desventaxas de non estudar
Infórmate a través de plataformas como "YO ESTUDIÉ EN LA PÚBLICA" que reivindica o papel decisivo da educación pública. 
Únete a MAREA VERDE
A Marea Verde é conxunto de protestas contra os recortes na educación que comezaron a producirse en España no ano 2011-2012

Invierte en FELICIDADE: ven a EDUCACIÓN PÚBLICA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios, nos hará mucha ilusión!!